در این مقاله و تدریس می خواهیم به طور خلاصه اما دقیق نکات گرامری و نوشتاری زبان انگلیسی پایه ی دهم را به شما آموزش دهیم و در پایان هر تدریس نیز جزوه دانلودی آن قرار داده شده تا بتوانید آن را پرینت کرده و از آن استفاده کنید. اشتراک گذاری این جزوه برای دوستان تان هیچ گونه منعی ندارد.

 

 اسم های (عام و خاص) :

اسم خاص (Proper nouns): اسم خاص، بر یک شخص یا یک شی دلالت می کند و به یک گروه اطلاق نمی شود. اسم خاص، معمولاً نام یک شخص، مکان و یا یک چیز خاص می باشد.

نکته یک : حرف اول همه ی اسم های خاص با حرف بزرگ نوشته می شود

نکته دو : قبل از اسامی خاص، حروف تعریف (a / an ,the) یا صفات ملکی (my, your, his, her, its, our, thier) یا صفات اشاره (this, that /these, those ) و وابسته های پیشین دیگر مانند (a lot of / a little / a few / most / some) و اعداد به کار نمی رود.

Tom, Mary , Tehran, France , Mars, April, Monday, Milad Tower

اسم عام (common nouns): اسمی است که به همه ی افراد یا اشیا یک گروه دلالت می کند.

boy, woman, car, school, student, chair, desk

نکته یک :  قبل از اسامی خاص، حروف تعریف (a / an ,the) یا صفات ملکی (my, your, his, her, its, our, thier) یا صفات اشاره (this, that /these, those ) و وابسته های پیشین دیگر مانند (a lot of / a little / a few / most / some) و اعداد به کار می رود.

نکته دو : اسم های (عام ) غیرقابل شمارش جمع بسته نمی شوند و شکل مفرد آنها با (a / an)  بکار نمی رود.

money/ bread / water/ tea / sugar/ milk / meat

نکته سه : اسم های (عام ) قابل شمارش جمع بسته می شوند و شکل مفرد آنها با (a / an)  بکار می رود.

a computer- computers / an apple – apple

 روش های جمع بستن اسم های قابل شمارش

1. برای جمع بستن اکثر اسم ها، به آنها s  اضافه می کنیم:

cup- cups / tree – trees / garden – gardens

2. برای جمع بستن کلماتی که به (s /z/x/sh/ch) ختم می شوند به آنها (es) اضافه می کنیم:

bus –buses , quiz- quizzes , box- boxes , dish- dishes , watch – watches , fish – fishes (or fish

3. کلماتی که به حروف (f / fe ) ختم می شوند موقع جمع بستن به (ves) تبدیل می شوند:

wife- wives, life- lives , knife – knives , half- halves , leaf- leaves, shelf shelves, loaf- loaves , thief – thieves , wolf- wolves

 

استثنا در نکته سوم :

roof- roofs , belief-beliefs, safe –safes, cliff- cliffs

نکته چهار : برای جمع بستن کلماتی که به حرف (y) ختم می شوند دو راه وجود دارد اگر :

الف) اگر قبل از حرف (y) یکی از حروف صدادار (a / e / i / o / u) باشد، فقط  s اضافه می شود :

day – days, boy – boys, key – keys

ب) اگر قبل از حرف (y) حروف صدادار نباشدy به  i  تبدیل می شود ،  و بعد es اضافه می شود :

baby- babies , city- cities ,family – families, fly -flies

نکته پنج : برای جمع بستن کلماتی که به حرف (o) ختم می شوند دو راه وجود دارد اگر :

الف) اگر قبل از حرف (o) یکی از حروف صدادار (a / e / i / o / u) باشد، فقط  s اضافه می شود

radio- radios, video- videos, zoo- zoos

ب) اگر قبل از حرف (o) حروف صدادار نباشد، فقط  es اضافه می شود

hero- heroes, potato- potatoes, tomato- tomatoes

استثنا در مورد ب نکته پنج :

kilo-kilos, piano- pianos, photo- photos

نکته شش : اسم های جمع بدون قاعده در حد کتاب و کنکور :

man-men, woman-women, child-children, foot-feet, tooth-teeth, mouse-mice, goose–geese, deer-deer, sheep-sheep, series-series, species-species, means- means

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

درس اول زبان دهم
درس اول زبان دهم
گرامر و رایتینگ زبان دهم : درس یک (3)
درس اول زبان دهم
گرامر و رایتینگ زبان دهم : درس یک (1)
فهرست