سعید ظفری

Founder / CEO

موسس و مدیرعامل دکترمدرسه
داروساز ، دانشجوی داروسازی علوم پزشکی اصفهان
رتبه برتر کنکور 90
رتبه برتر آزمون علوم پایه جامع کشوری داروسازی سال 92

معصومه ظفری

مشاور تخصصی، مدرس کنکور

دانشجوی داروسازی سال 98 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طراح اختصاصی محصولات کنکور
تدریس دروس کنکور به خصوص دروس اختصاصی

مهتاب جهان بینی

مشاور تخصصی، مدرس کنکور

دانشجوی پزشکی سال 97 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طراح اختصاصی محصولات کنکور
سابقه پشتیبانی کنکوری در موسسه دانش پژوهان

فهرست