هفته یک

آشنایی شما با ما

در هفته ی اول زمانی که با ما آشنا می شوید مشاوران ما لیستی از ویژگی های شخصی شما اعم از مسائل روحی- روانی ، اجتماعی و خانوادگی شما جمع آوری می کنند. اگر دانش آموز باشید سطح تحصیلی، نمرات شما، معدل سال های قبلی شما و درصدهای شما در آزمون آزمایشی یا کتاب های کمک آموزشی را بررسی می کنند و تصویر کلی ای از سطح آمادگی شما به دست می آورند.

اگر داوطلب کنکوری باشید مسائل جانبی دیگر شما اعم از شغل، سطح تحصیلات، میزان تایم آزاد بودن شما، هدف گذاری شما برای رشته ی مورد نظر بررسی و ثبت می شود.

بر حسب توافق هر دو روز یکبار در هفته ای اول ( سه روز ) روزی یک ساعت با شما جلسه ی مشاوره را ترتیب می دهند تا به یک جمع بندی کلی در مورد آمادگی شما برسند و برنامه ای را در اختیار شما قرار می دهند و از شما می خواهیم تا برنامه را اجرا کنید تا با آن آشنا شوید.

هفته دو

 میزان رضایت شما

بعد از یک هفته ادامه دادن با برنامه ی پیشنهادی ما، میزان رضایت شما را می سنجیم و منتظر هستیم تا شما در مورد برنامه ی محول شده نظر خود را انتقال دهید. به طور میانگین یک هفته طول می کشد تا با برنامه ی ما از لحاظ زمان بندی، سنگینی یا عدم تداخل بابرنامه های شما تطابق پیدا کند.

تنظیم و تثبیت

در هفته ی دوم قطعاً برنامه ولو با کمی تغییرات شروع می شود و شما با این برنامه ادامه می دهید و برنامه ی نهایی آماده شده و دستورات لازم را می دهیم.

هفته سه

پیشرفت شما

در هفته سوم  از مباحثی که تا اینجا مطالعه کرده اید مورد پرسش و ارزیابی قرار می گیرید و سطح پیشرفت شما را بررسی می کنیم. در صورت مشاهده ضعف شما تذکرات لازم را می دهیم.

اگر به برنامه واقف شدید که مشاوران ما کار راحت تری دارند در غیر اینصورت موظف خواهند بود که برای بار دوم ریزبرنامه را با شما مرور کنند و جهت برطرف ساختن موانع پیش آمده اقدام کنند. در این مرحله می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مشاور خود تماس بگیرید البته بهتر است در ساعات غیرمعمول نباشد.

هفته چهار

نقطه هدف

با توجه به پلن خریداری شده توسط شما، نقطه هدفی را که از قبل برای شما طراحی شده است  به شما بازگو می شود و باید مشاوران ما شما را به این نقطه هدف برسانند.

این نقطه هدف طبق نظر مشاور در جلسه ی اول بر روی شما سرمایه گذاری می گردد و نقطه هدف نزد مشاور به صورت راز باقی می ماند و عملکرد شما در یک ماه گذشته ارزیابی می گردد و باید به نقطه هدف تعیین شده برسید.

هفته پنج

ادامه با برنامه

بعد از رسیدن به نقطه ی هدف ، شما توانستید خواسته مشاور خود را مرتفع سازید. در ادامه با پیشرفت برنامه احتمال ضعف یا خستگی یا هرگونه مشکلی به وجود می آید که از سطح انتظار مورد نظر شاید فاصله بگیرید اما مشاوران ما در این مدت تا پایان پلن با شما می مانند و با ارتباط مستقیم و مداوم از منحرف شدن یا درجازدن شما در مسیر پیشرفت جلوگیری به عمل می آورند.

الگوهای تست زنی، روش های تست زنی، روان و انگیزه درمانی از این مرحله به بعد برای شما ترسیم شده است

مانند یک داوطلب برتر فکر کنید

همه ی ما دانش آموز بودیم و دانشجو می شویم، بیایید مسیر موفقیت را درست انتخاب کنیم و در راه آرزوهایمان قدم برداریم.

0%
بازخورد مثبت
0
تعداد سفارش های ما
0%
موفقیت
0
سفارش در هفته

تیم ما

دکترسعید ظفری

Founder

مدیر و موسس گروه آموزشی دکتر مدرسه
داروساز علوم پزشکی اصفهان

دکتر معصومه ظفری

مشاور و مدرس کنکور

دانشجوی داروسازی اصفهان ورودی 98

دکتر مهتاب جهان بینی

مشاور و مدرس کنکور

دانشجوی پزشکی اصفهان

فهرست