ادبیات کنکور

درس یازدهم فارسی یازدهم

۰
درس یازدهم : یاران عاشق بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم قلمرو زبانی : *رعایت…
ادبیات کنکور

درس دهم فارسی یازدهم

۰
بانگ جرس وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم / دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم…
ادبیات کنکور

درس نهم فارسی یازدهم

۰
درس نهم ذوق لطیف ◙ خاله ام چند سالی از مادرم بزرگ تر بود. از شوهرش جدا شده بود. چند…
ادبیات کنکور

درس هشتم : در کوی عاشقان

۰
محمّد، ملقّب به جلال الدّین، مشهور به مولوی یا مولانا اوایل قرن هفتم، در شهر بلخ به دنیا آمد. علتّ…
ادبیات کنکور

درس هفتم فارسی یازدهم

۵ دیدگاه
آموزه هفتم: باران محبت ◙ حق تعالی چون اصناف موجودات می‌آفرید، وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد. چون…
ادبیات کنکور

درس ششم فارسی یازدهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
ادبیات کنکور

درس پنجم فارسی یازدهم

۰
آغازگری تنها نوجوانی میان بالا با بر و بازویی خوش تراش و رعنا، سوار بر اسبی سینه فراخ، پیشاپیش سپاه…
ادبیات کنکور

درس سوم فارسی یازدهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
ادبیات کنکور

درس دوم فارسی یازدهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
فهرست