درس هفتم فارسی دوازدهم

درس هشتم فارسی دوازدهم

۰
از پاریز تا پاریس ◙ پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم.…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس هفتم فارسی دوازدهم

۰
در حقیقت عشق ◙ بدان که از جملۀ نام‌های حُسن یکی جمال است و یکی کمال. و هر چه موجودند…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس ششم ادبیات دوازدهم

۰
در این آموزش، قصد داریم تا درس ” نی نامه ” خدایگان مولانا را به طور کامل تدریس کنیم و…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس چهارم فارسی دوازدهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس سوم فارسی دوازدهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
فهرست