درس هیجدهم ادبیات دهم

۰
ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می‌خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد. کاش کتابم به…

درس هفدهم ادبیات دهم

۰
از ابتدای کتاب تا این فصل، هرچه خواندیم، مربوط به فضای فکری و معنوی و جغرافیایی میهن عزیزمان ایران بوده…

درس شانزدهم ادبیات دهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور در ادامه تدریس های رایگان ادبیات دهم به درس شانزدهم می رسیم…

درس سیزدهم ادبیات دهم

۰
گُردآفرید چو آگاه شد دختر گــــــژدهم / که سالار آن انجمن گشت کم قلمرو زبانی : *قالب: مثنوی / *وزن:…

درس دوازدهم ادبیات دهم

۶ دیدگاه
, سـخن بـر سـر پیکار میـان ایرانیان و تورانیان اسـت. هنگامی که کیخسـرو در ایـران بر تخت نشسـت، افراسـیاب در…

درس یازدهم(2) ادبیات دهم

۰
به دلیل حجم بالای درس یازدهم، سعی کردیم آن را در دو گفتار جداگانه آموزش دهیم تا از حالت خسته…

درس دهم ادبیات دهم

۳ دیدگاه
در ادامه ی تدریس درس به درس مجموعه ادبیات دبیرستان، این بار به درس دهم می رسیم و سعی داریم…

درس نهم (2) ادبیات دهم

۰
پیرمرد چشم ما بود بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگرۀ نویسندگانی بود که خانۀ فرهنگ شوروی در تهران…

درس نهم (1) ادبیات دهم

۰
کلاس نقاشی زنگ نقّاشی بود، دلخواه وروا نبود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی‌شد. خنده درآن روا بود. «صاد»معلمّ ما…

درس هشتم ادبیات دهم

۲ دیدگاه
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…

درس هفتم ادبیات دهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…

درس سوم ادبیات دهم

۰
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…

درس دوم ادبیات دهم

۴۲ دیدگاه
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…

درس یک ادبیات دهم

۲ دیدگاه
با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور با توجه به درخواست مکرر مخاطبان ما، تصمیم گرفتیم که معانی و…
فهرست