درس هفتم فارسی دوازدهم

درس هشتم فارسی دوازدهم

۰
از پاریز تا پاریس ◙ پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم.…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس هفتم فارسی دوازدهم

۰
در حقیقت عشق ◙ بدان که از جملۀ نام‌های حُسن یکی جمال است و یکی کمال. و هر چه موجودند…
ادبیات کنکور

درس یازدهم فارسی یازدهم

۰
درس یازدهم : یاران عاشق بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم قلمرو زبانی : *رعایت…
ادبیات کنکور

درس دهم فارسی یازدهم

۰
بانگ جرس وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم / دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم…
ادبیات کنکور

درس نهم فارسی یازدهم

۰
درس نهم ذوق لطیف ◙ خاله ام چند سالی از مادرم بزرگ تر بود. از شوهرش جدا شده بود. چند…
درس هفتم فارسی دوازدهم

درس ششم ادبیات دوازدهم

۰
در این آموزش، قصد داریم تا درس ” نی نامه ” خدایگان مولانا را به طور کامل تدریس کنیم و…
فهرست