استثنا عربی

استثناء و قواعدش

۱ دیدگاه
اسلوب استثناء معمولاً جز ثابت سوال های کنکور سراسری است و اگر به طور مستقیم از این مبحث سوال نگردد…

تمام نکات جامد و مشتق (1)

۰
جامد و مشتق تعریف مشتق: مشتق یعنی شق خورده ، چیزی که شق خورد و به عبارتی شکافته می شود.…

آموزش معرفه و نکره

۰
من عربی را به سبک خودم درس می دهم و مطمئنم اگر با روش من ادامه دهید در عرض دوماه…

عدد در عربی

۲ دیدگاه
اعداد در همه ی زبان ها نقش مهمی در انتقال پیام و مفاهیم دارند و بخش مهمی از مکالمات روزانه…

اسلوب شرط

۸ دیدگاه
شرط: مبحث هایی که حتما و به طور قطع در کنکور سراسری از شما سوال می گردد ” مبحث شرط…
فهرست