باید پشت کنکور بمونم؟

۰
باید پشت کنکور بمونم : اما مطمئن نیستم امسال نتیجه متفاوتی می گیرم یا نه، می تونم به رشته ی…
dream

قدرت خارق العاده تلقین

۰
تجسم پایان راه، ارزشمندترین نیروی محرکه موفقیت است یک زندانی که قصد فرار را داشت به طور مخفیانه خود را…
فهرست