دنبال پیشرفت و یادگیری هستید؟

تخصص

دانش آموزان برتر دیروز مدرسه و دانشجویان امروز رشته های داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تیم ما

1.دکتر سعید ظفری(داروسازی)  2.دکتر مهتاب جهان بینی(پزشکی) 3.دکتر معصومه ظفری (داروسازی)

منتورینگ

یک الگو، یک حرفه ای، یک استاد، یک مربی ، یک تجربه و یک آموزش دقیق الفبای موفقیت در کنکور سراسری است

محصولات

تولیدات ما، در جهت پوشش تمام نیازهای کنکوری یک داوطلب برای کسب درصدهای بالا در هر درس

یک درس خاص

تدریس آنلاین و کنکوری دروس عمومی و اختصاصی دبیرستان با کمک مدرسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحلیل آزمون

آزمون های آزمایشی تدارکاتی، دقیق ترین ابزار سنجش میزان موفقیت شماست، در آن ها خوش بدرخشید

دوره های خاص

آموزش صحیح بهره برداری در دوران خاص مانند تابستان، امتحانات، عید و جمع بندی با کمک تیم دکتر مدرسه

غیر کنکور

برنامه، مشاوره، تدریس و هدایت تحصیلی مشخص ترین مسیر موفقیت دانش آموز سال های ماقبل کنکور است

کلاس درس

1
میانگین سفارش در هفته
1
تعداد اعضای تیم ما
1
سفارش های ما تاکنون
1
میانگین رضایت شما

مطالب و نوشته ها

محصولات در یک نگاه

فهرست